Com és el turisme de Genovès?

Turistes

Veniu la primera setmana de Desembre al mercat medieval de Vic, hos hi esperem!!!

dilluns, 26 de novembre de 2007

Pla estrategic del turisme nàutic

- Resum del Pla estratègic de desenvolupament i de màrqueting del turisme nàutic:

1- Impressió general del Pla:

Aquest Pla, és un Pla estratègic on podem veure-hi les comparacions efectuades entre el turisme nàutic al Quebec i a l’Ontario i en general podem destacar un posicionament més òptim a l’Ontario que al Quebec; ja que el volum de negocis global de la indústria arriba difícilment a l’1,1 milions de dòlars i a l’Ontario a 3 milions. A més, a l’Ontario hi ha 65000 places disponibles en practicar aquest tipus de turisme, mentre que al Quebec n’hi ha 15000. Aquest pla va ser fet, per tal d’obtenir una millora al turisme nàutic del Quebec, millorant-ne l’accessibilitat, la qualitat i el desenvolupament.

2- Les tres coses que més us han agradat:

· Millorar l’accessibilitat a la xarxa nàutica del Quebec i desenvolupar nous circuits per l’obertura de la xarxa de la gran regió de Montreal.

· Que hagin fet comparacions amb altres indrets del Canadà com és el cas del llac Ontario, ja que és una manera de donar valor al turisme nàutic del Quebec i una forma de veure que s’hauria de millorar.

· Fer un desenvolupament durador i respectuós del medi ambient en el turisme nàutic.

3- Les tres coses que menys us han agradat:

· Que sigui un tipus de turisme a practicar per aquelles persones que tinguin un poder adquisitiu més aviat alt. Penso que hauria d’estar destinat a tot tipus de turistes.

· La gran diferència que hi ha entre el Quebec i l’Ontario, sigui per places disponibles o bé per el volum de negocis global de la indústria. Penso que s’hauria d’igualar més.

· Que hi hagi un prejudici de l’accessibilitat de la xarxa nàutica del Quebec, causada per un tancament de les vies navegables. Crec que no hi hauria d’haver cap problema.

4- Tres paraules que defineixen el pla:

Debilitats
Comparacions
Planificació